بیرجند رسا-اگرچه آماردقيق و درستي از تعداد طلاق‌هایي که به دليل اشتباه زوجين درانتخاب همسر رخ داده وجود ندارد. اما كارشناسان و مسئولان معتقدند منشا اصلي تعداد زيادي ازطلاق‌ها و پرونده‌هاي خانوادگی موجود دردستگاه قضا اشتباه زوجين در انتخاب يكديگراست. اين موضوع وقتي بحراني تر مي‌شود كه آمارهاي رسمي حاكي از وجود مراكز مشاوره غيرقانوني و سايت‌هاي غيرمعتبردر موضوع مشاوره قبل از ازدواج يا همسريابي است.
بیرجند رسا-گاهی دیده شده برخی افراد به بهانه تأهل چشم خود را بر روی حریم‌های الهی بسته و ازدواج را توجیهی برای برخی از خطاهایی مثل جلوه‎گری و تماشای فیلم‌های غیراخلاقی می‌دانند
بیرجندرسا-در حالی که این روزها همه جا صحبت از آمار پایین ازدواج و آمار بالای طلاق است هنوز هم ازدواج در سنین پایین به عنوان معضلی است که همواره مورد توجه جامعه شناسان قرار دارد.
بیرجندرسا-دختر جوان برای فرار از ازدواج دست به جنایتی آتشین زد
بیرجندرسا- مصاحبه با سرکار خانم لیلا عبدی از واسطین ازدواج طرح همسان گزینی تبیان
بیرجند رسا-همیشه توصیه می شود درونگراها و برونگراها با هم ازدواج نکنند. چرا؟ چون رمق یکدیگر را می گیرند! درونگراها نیاز دارند هر روز ساعت هایی برای تنهایی شان داشته باشند، کم حرف بزنند و کم خود افشایی کنند و درست در نقطه مقابل آنها برون گراها هستند که تمام انرژی شان را از روابط اجتماعی می گیرند.

صفحه‌ها