نمایش 61 - 70 از 873
مرگ بر آمریکا1
امام جمعه زیرکوه:
بیرجندرسا- امام جمعه زیرکوه با بیان این که استکبارستیزی جزء مبانی انقلاب است،گفت: آمریکا، بزرگترین مصداق استکبار در جهان است.
مرگ بر آمریکا
مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان جنوبی:
بیرجندرسا- مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان جنوبی با بیان این که برخی افراد صاحب منصب در داخل کشور، خام استکبار می شوند، گفت: توده انقلابی مردم ایران، متوجه خنجرهای آتشین استکبار هستند
امام جمعه اهل سنت
امام جمعه اهل سنت بیرجند:
بیرجندرسا-مولوی فاروغی با بیان این که، اذعان داشت: اگر سستی و ضعف در مقابل آمریکائیان نشان داده شود، سبب تسلط آنان بر ملت های اسلامی می شود و تا زمانی که آمریکا زور بگوید و قصد غارت منابع ما را داشته باشد؛ما در مقابل آن ایستادگی خواهیم کرد و "مرگ بر آمریکا" تا زمانی ادامه دارد که روحیه استکباری آنان تمام شود.
حوزه
مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) طبس:
بیرجندرسا- حجت الاسلام محمدزمانی بازسازی حوزه علمیه برادران شهرستان طبس را، از سال63 به بعد دانست و متذکر شد: ورودی و خروجی طلاب به این حوزه علمیه دارای نوسان بوده است و طبق رصد انجام شده :از سال 86، بین 100 تا 150 نفر گردش طلبه داشته ایم.
خشکسالی
مدیر حوزه علمیه سربیشه:
بیرجندرسا- حجت الاسلام قاسمی پور اظهار کرد:خشکسالی چندین ساله اخیر در این شهرستان سبب شده که اغلب روستاهای این شهرستان خالی از سکنه شود و این موضوع سبب شده است که نیروی انسانی این شهرستان بسیار کم شود
مدیرحوزه علمیه امام صادق(ع)
بیرجندرسا- حجت الاسلام زمانی با بیان این که نقش و تاثیرگذاری رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی بر احدی پوشیده نیست، متذکر شد: آنچه مسلم است آن است که اگر روحانیت نبود، انقلاب اسلامی به این زودی به نتیجه نمی رسید و مقام معظم رهبری برای آزادی مظلومان عالم حرکتی ضد استعماری و ضد استکباری در جهان آغاز کرده است.
حوزه علیمه
مدیر حوزه علمیه زهان:
بیرجندرسا- حجت الاسلام اسماعیلی با بیان این که نمی شود نقش روحانیت را جدا ازفرهنگ اسلامی دانست، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی و روحانیت مکمل یکدیگر هستند که نباید از اهمیت آن غفلت ورزید.
اینترنت
امام جمعه درح:
بیرجندرسا- حجت الاسلام راستگو با اشاره به نقش حوزه و روحانیون در فضای مجازی تصریح کرد: امروز دشمن در فضای مجازی، زمینه‌ تحریف دین و اسلام را فراهم کرده است و به قولی دشمن در این فضای مجازی حریف طلبیده است و باید در این فضا با دشمن مقابل کرد و جنگید.
فردوسی پور
مدیریت حوزه های علمیه فردوس:
بیرجندرسا- حجت الاسلام فردوسی پور اظهار کرد: در تمام دوران تاریخ حوزویان مردم را به سمت حق و حقیقت راهنمایی کرده اند ولی با گسترش علوم مختلف در زمینه اطلاع رسانی این هدایت ها باید با دقت و قدرت بیشتری در سطح جامعه صورت بگیرد.
ازدواج
امام جمعه نهبندان:
بیرجندرسا- حجت الاسلام خزاعی اظهار کرد: روحانیون و صدا و سیما می توانند با همکاری متقابل با یکدیگر فرهنگ اسلامی را در جامعه گسترش دهند و بر جوانان اثر گذاری داشته باشند

صفحه‌ها