استخدامی
ماهواره
1. آذر 1395 - 7:01
بیرجندرسا- همه سال به مناسبت اربعین حسینی دیگ های غلور در مسجد چهار درخت برای عزاداران حسینی پخت می شود.

نظرات کاربران